Welkom op de website van Goudsblom Expertise

Wanneer meten, weten is

Stikstofberekening

Een stikstofberekening berekent de NOX (stikstofdioxide) en NH3 (ammoniak) uitstoot in een Natura 2000 gebeid. Kwetsbare natuurgebieden in Europa zijn onderverdeeld in verschillende Natura gebieden. In deze gebieden bevinden zich dier em plantensoorten die door uitstoot van deze stoffen schade kunnen ondervinden. Doordat het stikstofprobleem al enkel decennia voor ons uitgeschoven is, hebben we nu een punt bereikt waarbij een teveel aan de natuur schaadt. Daarom worden nu maatregelen getroffen.
Zo is in augustus 2019 de regelgeving omtrent stikstofuitstoot aangescherpt. Waar voorheen een kleine toename van stikstof toegestaan was, is het vanaf augustus 2019 niet meer toegestaan om de hoeveelheid stikstof in Natura 200 gebied te vergroten. Blijkt er tuit rapportage dat er wel stikstof uitgestoten wordt, dan kan het bouwplan geen doorgang vinden en wordt er geen vergunning verleend.
 
Vraag hier een offerte aan.

 

">

 

Earius-Berekening

Goudsblom Expertise voert stikstofberekeningen uit met behulp van de nieuwste versies van de AERIUS-calculator. De stikstofdepositie van kleine en grote projecten stellen wij hiermee vast. 

Goudsblom Expertise

Goudsblom Expertise staat garant voor een nauwkeurige stikstofberekening en u zal het rapport binnen 48 uur ontvangen.

Uw stikstofbereking laten uitvoeren door een partij met jarenlange ervaring? Vraag op de website een offerte aan, bel direct Goudsblom Expertise: 072 2020210 of mail naar offerte@goudsblomexpertise.nl